Wednesday, 22 May 2024

วัดที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก! และมีพระในวัดเพียง 1 รูปเท่านั้น

วันแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น วัดที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก! และมีพระในวัดเพียงแค่ 1 รูปเท่านั้น รอบๆบริเวณวัดนั้นมีเนินเขา ในทะเลสาบ มณฑล Langkazi เมือง Shannan ประเทศทิเบต

วัดที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก

ที่ด้านบนสุดที่เราเห็นในรูปนี้ คือวัด Rituo ซึ่งเป็นวัดที่ “โดดเดี่ยวที่สุด” ในโลก เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการใช้เวลาสองสามวันเพื่อตั้งรกราก วิญญาณ สวดมนต์ พระคัมภีร์ และนั่งสมาธิ โดยชื่อของวัดแห่งนี้นั้นมีความหมายว่า “หินที่โดดเดี่ยวบนภูเขา” ในภาษาทิเบต และเป็นชื่อที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะอธิบายความเป็นมาของวัดแห่งนี้

วัดแห่งนี้อายุประมาณ 700 ปี ยังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส่วนตัวของทิเบต มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยที่เข้ามาถึงที่นี่ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลและต้องเดินป่าไปยังเกาะกลางทะเลสาบ อย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของผู้คนที่เคยไปที่นั่น สถานที่แห่งนั้นเป็นศาลเจ้าที่เงียบสงบที่พวกเราส่วนใหญ่ใฝ่ฝันและถือเป็นประสบการณ์ในการชมทิวทัศน์โดยรอบจากวัดนั้นเหนือจริงยิ่งกว่าในจินตนาการ

มีพระในวัดเพียง 1 รูป

อีกทั้งชื่อวัดที่หมายถึง “หินที่โดดเดี่ยวบนภูเขา” หมายถึง หินที่ประดิษฐานอยู่ในวัดมานานหลายศตวรรษ ตำนานเล่าว่าเป็นอาวุธวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ว่ากันว่าสามารถมองเห็นแอนทิโลปทิเบตที่กำลังควบม้าอยู่ใกล้ ๆ จากวัด และสามารถสะท้อนดวงดาวบนฟ้าลงบนทะเลสาบในเวลากลางคืน และทิวทัศน์โดยรอบทั้งหมดก็เหมือนในเทพนิยาย

ทะเลสาบกลางหุบเขา

แต่สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดเกี่ยวกับวัดนี้ คือ มีผู้อาศัยอยู่เพียงคนเดียว คือ พระอาหวางปินชูโอ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ตักน้ำจากทะเลสาบไปที่วัด สวดมนต์และนั่งสมาธิ

เขารักษาประเพณีและสืบทอดการดูแลที่แห่งนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี และเมื่อล่วงลับไปแล้วผู้ปกครองคนต่อไปจะรับช่วงต่อ

ประเทศทิเบต
ภาพถ่ายรูปโลก

และถึงแม้ว่าทิวทัศน์ที่นี่จะดูสวยงามและเหนือจินตนาการขนาดไหน แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่เต็มใจที่จะใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหรอกนะ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นั้นห่างไกลจากความช่วยเหลือต่างๆมากๆ

วัดในทิเบต

อ้างอิง : teepr