Sunday, 21 April 2024

ผลการวิจัยพบว่า .. คู่รักเพศเดียวกันเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับคู่รักปกติ

จากผลการวิจัยของ ม.เคมบริดจ์ พบว่า .. คู่รักเพศเดียวกันสามารถเลี้ยงลูกได้ดีกว่าคู่รักปกติที่เป็นเพศตรงข้ามกัน จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง และคอยสังเกตการปรับตัวของเด็กๆ

ในเดือนพฤษภาคมนี้ คอสตาริกากลายเป็นประเทศแรกในอเมริกากลางที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมีเพียง 28 ประเทศในโลกที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ และสามารถมีลูกกับคนรักได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม

ซึ่งจากผลการวิจัยนี้เราได้พบกับการสำรวจที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าเด็กๆทุกคนนั้นล้วนแต่ต้องการความรัก และไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว

เด็กของคู่รักเพศเดียวกันนั้นก็มีประสบการณ์ชีวิตไม่ต่างกับกับบุตรของคู่รักต่างเพศ

การเลี้ยงดูบุตรโดยคู่รักเพศเดียวกัน
รูปภาพ : Brightside

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า … หากครอบครัวของพวกเขาขาด ผู้ชายหรือผู้หญิง ไปจะไม่สามารถเติมเต็มให้กับพวกเด็กๆได้ แต่เด็กๆของคู่รักเพศเดียวกัน ก็มีร่างกายและจิตใจเหมือนกับเด็กที่เลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม

การวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่า ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสนิยมทางเพศของพ่อแม่ แต่มันขึ้นอยู่กับการได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับพ่อแม่ รวมถึงคุณภาพการเลี้ยงดู และความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

พ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันการดูแลเด็กและความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเท่าเทียมกันมากกว่าคู่รักปกติ

วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี
รูปภาพ : Brightside

ในขณะที่ครอบครัวต่างเพศ ยังคงมีการตีตราทางสังคมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ สำหรับ “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน แทนที่พวกเขาจะจัดสรรความรับผิดชอบตามเพศ พ่อแม่จะรับบทบาทที่ตนเองถนัดและสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ

การยกเลิกแบบแผน หรือความเชื่อทางเพศเหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆด้วย

เด็ก ๆ มีความสุขและสุขภาพดีขึ้น!

คู่รักชายชาย
รูปภาพ : Brightside

จากการวิจัยในปี 2555 พวกเขาได้ศึกษาถึงความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างเด็กที่มีพ่อแม่เป็นเพศเดียวกันและที่เป็นเพศตรงข้ามกัน  มีผู้ปกครองที่เป็นเกย์ 315 คน และเด็กกว่า 500 คน เข้าร่วมในการสำรวจผลการวิจัยครั้งนี้ พร้อมกับวัดผลลักษณะนิสัยทุกๆอย่างของตัวเด็ก

ผลปรากฏว่า … ไม่ว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะเป็นคู่รักที่มีรสนิยมแบบไหนหรือจะเป็นคู่รักต่างเพศกัน นั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อตัวเด็กเลย ซึ่งผลคะแนนส่วนใหญ่เหมือนกันในทุกลักษณะ

แต่เด็กๆ จากพ่อแม่ที่เป็นเกย์จะได้คะแนนที่ดีกว่าอย่างมาก เมื่อพูดถึงพฤติกรรม สุขภาพทั่วไป และความสามัคคีในครอบครัว โดยได้คะแนน 3% 6% และ 8% สูงขึ้นตามลำดับ ผลปรากฏว่า พ่อแม่ที่เป็นเกย์มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกอย่างเต็มที่มากกว่าคู่รักต่างเพศ

แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว .. การตีตราของสังคมก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กๆ

คู่รักเลสเบี้ยน
รูปภาพ : Brightside

จากการวิจัยหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ของคู่รักที่เป็นเกย์จะต้องเผชิญกับการถูกกล่าวถึงที่แตกต่างกันเกี่ยวกับครอบครัวในชีวิตของพวกเขา พวกเขาประสบปัญหาทุกรูปแบบตลอดเวลา โดยเริ่มจากการพูดกับพ่อแม่ การเรียกสรรพนามแทนชื่อพ่อแม่ว่า“ นาย และนาง” และจัดการกับการกลั่นแกล้ง และการคุกคามที่ตามมาทุกรูปแบบ

ยิ่งครอบครัวต้องเผชิญกับการตีตราจากสังคมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของเด็กมากขึ้นเท่านั้น เป็นผลให้เด็ก ๆ อาจประสบปัญหาการถูกปฏิเสธและปัญหาทางจิตใจในอนาคตได้

อ้างอิงที่มาและรูปภาพ : Brightside