Monday, 17 June 2024

รู้หรือไม่? การตรวจสุขภาพไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญแค่ไหน!

การตรวจสุขภาพไปต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางหลายคนต้องรู้ ในทุกๆครั้งที่มีการวางแผนเดินทางออกนอกประเทศ เพราะถ้าหากเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอหรือเราเป็นโรคต้องห้ามของประเทศปลายทางนั้นๆ มันอาจกลายเป็นอุปสรรคระหว่างการเดินทางของเราได้

ทางที่ดีก่อนจะเดินทางไปยังต่างประเทศ เราควรศึกษาถึงโรคต้องห้ามหรือโรคติดต่อของประเทศปลายทางให้ดีก่อน เพื่อที่จะป้องกันและดูว่าเราเป็นโรคตามข้อห้ามของเขารึป่าว เพราะในแต่ละประเทศก็จะมีความเสี่ยงของโรคต่างๆที่ไม่เหมือนกันอยู่ และที่สำคัญการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางนั้นก็ช่วยบอกได้ว่าตัวเรามีโรคประจำตัวด้วยหรือไม่? นั้นก็เพื่อวางแผนและป้องกันตัวเองได้เบื้องต้น หากมีอาการกำเริบเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศนั้นตรวจอะไรบ้าง?

ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศนั้นตรวจอะไรบ้าง?
Nurse measuring patient blood pressure

โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางของแต่ละประเทศปลายทางนั้นจะไม่เหมือนกัน ซึ่งขั้นต้นจะมีการตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การชั่งน้ำหนัก การวัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจสายตา,ปัสสาวะ,อุจจาระ และเอ็กซเรย์ปอด ทั้งนี้อาจมีการให้อดอาหารและน้ำมาก่อนตรวจหรือตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ส่วนใหญ่แล้วโรคต้องห้ามที่ต้องตรวจก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ จะเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ตัวอย่างเช่น

 • โรคเอดส์ (HIV)
 • วัณโรคปอด
 • ซิฟิลิส
 • โรคเรื้อน
 • เท้าช้าง
 • โรคปอด
 • พยาธิ

ตัวอย่างการตรวจร่างกายก่อนไปประเทศโซนยุโรป จะมีการตรวจร่างกายเบื้องต้น คือ

 1. CBC (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
 2. UA (ตรวจปัสสาวะทั่วไป)
 3. STOOL (ตรวจอุจจาระ)
 4. VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)
 5. HIV (ตรวจโรคเอดส์)
 6. CXR (เอกซเรย์ปอด)
 7. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

หรือการตรวจสุขภาพก่อนไปประเทศไต้หวัน

 1. STOOL (ตรวจอุจจาระ)
 2. VDRL (ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส)
 3. Measles-IgG (หัด)
 4. Rubella (หัดเยอรมัน)
 5. CXR (เอกซเรย์ปอด)
 6. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

 • สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าตรวจ สุขภาพ
 • อาจมีการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับโรงพยาบาลบางแห่ง

การฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยป้องกันโรคได้ โดยอาจพิจารณาจากประเทศปลายทางว่าควรฉีดป้องกันโรคใดๆบ้าง โดยดูจากฤดูกาลของการเดินทาง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำก่อนการเดินทาง

ตัวอย่างวัคซีนที่ต้องฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ – Influenza
 • วันซีนไข้เลือดออก – Dengue
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ – Hepatitis A
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี – Hepatitis B
 • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ – Typhoid
 • วัคซีนป้องกันโรค อหิวาตกโรค – Cholera
 • โรคไข้สมองอักเสบ – Japanese encephalitis
 • โรคไข้กาฬหลังแอ่น – Meningococcal Meningitis
 • วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน – Measles, Mumps, Rubella
 • โรคพิษสุนัขบ้า – Rabies
 • โรคบาดทะยัก – Tetanus
 • โรคหัดเยอรมัน – Rubella

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ
สามารถดูได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

>> กรมการจัดหางาน <<

หรือสามารถศึกษาโปรแกรมการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

สรุป

ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศรามา

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว การไปพำนักอาศัยชั่วคราว ระยะยาว หรือไปทำงาน อย่าลืมว่าการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นั่นก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและเป็นการตรวจสอบ Checklist ให้กับสุขภาพของตัวเองอีกด้วย.