Friday, 21 June 2024

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ (เราไม่ทิ้งกัน) มาตราการเยียวยา 5,000 บาท จากโควิด-19

ใครบ้างที่เป็นผู้ที่หมดสิทธิ์และเป็นผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก เราไม่ทิ้งกัน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคนทั่วประเทศ

เราไม่ทิ้งกัน
รูปจาก เราไม่ทิ้งกัน
เราไม่ทิ้งกัน
รูปจาก เราไม่ทิ้งกัน
เราไม่ทิ้งกัน
รูปจาก เราไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลจาก : เราไม่ทิ้งกัน