Friday, 21 June 2024

งูเส้นด้าย-งูที่เล็กที่สุดในโลกที่คนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไส้เดือน

งูที่เล็กที่สุดในโลกตัวนี้ มีชื่อว่า งูเส้นด้ายบาร์เบโดส (Tetracheilostoma carlae) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่ากับเส้นสปาเก็ตตี้ที่ปรุงสุกแล้ว

งูที่เล็กที่สุดในโลก หรือ งูเส้นด้านบาร์เบโดส

ในการค้นพบงูเส้นด้ายบาร์เบโดสเป็นครั้งแรก พวกมันถูกเข้าใจผิด เพราะตัวมันคล้ายกับไส้เดือนมากๆ พวกมันมีขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกัน โดยตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมานั้นวัดได้เพียง 10.4 เซนติเมตร และยังตาบอดอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งกรัม และมีขนาดเล็กพอที่จะขดเป็นก้อน สปีชีส์นี้ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการในอเมริกา เราพบมันกำลังเลื้อยอยู่ใต้ก้อนหินใกล้กับผืนป่าบาร์เบเดียนในปี 2008 โดยนักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการ S. Blair Hedges แต่หลังจากนั้นก็มีการค้นพบเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น ซึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่กับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของมันด้วย

งูเส้นด้ายบาร์เบโดส เป็นหนึ่งในสัตว์หลายชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในเกาะแคริบเบียน และยืนยันว่านักวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์ ได้ค้นพบพวกมันมาตั้งแต่สมัยของชาร์ลส์ ดาร์วิน หมู่เกาะเหล่านี้มักเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และมีขนาดเล็กหลากหลายชนิดและสปีชส์

น้องวางไข่ครั้งละ 1 ฟองเท่านั้น

มีรายงานว่างูตัวเล็กตัวนี้ทำการศึกษาและวิจัยได้ยาก เพราะว่ามันมีลักษณะเช่นเดียวกับไส้เดือน ที่มีความคล้ายกันเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในดินใต้โขดหินและท่อนซุงที่ไม่ค่อยมีใครเคยไปจับต้องหรือพลิกหาพวกมัน จากการสังเกตพวกมัน นักวิจัยคิดว่า พวมันน่าจะกินปลวกและตัวอ่อนของมดเป็นส่วนใหญ่ และต้องอาศัยในป่าชื้นเพื่อความอยู่รอด

ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟอง ซึ่งไข่จะมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมัน ส่วนลูกงูที่ฟักออกมาจะมีความยาวถึงครึ่งหนึ่งจากความยาวของแม่ แต่น่าเสียดายที่งูเส้นดายบาร์เบโดสอาจสูญพันธุ์กำลังอยู่ในเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากป่าไม้ของบาร์เบโดสที่เหลือเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งการอยู่รอดของพวกมันก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนด้วย

น้องทั้งตัวเล็กและยังตาบอด

สปีชีส์ของงูขนาดเล็กชนิดนี้ เช่น L. carlae จะให้กำเนิดลูกงูเกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่มาก (ตัวเท่าครึ่งนึงของแม่งู) เมื่อเทียบสัดส่วนกับงูที่โตเต็มที่ และเมื่อเปรียบเทียบกับสปีชีส์ของงูขนาดใหญ่ เพราะตามลักษณะทางชีววิทยางูที่มีขนาดเล็กมากๆ มีแนวโน้มว่าจะมีลูกงูที่มีสัดส่วนใหญ่โตมหาศาลเมื่อเทียบกับงูที่โตเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่น

รับชมคลิปวีดีโอ:

อ้างอิง : odditycentral