Saturday, 20 July 2024

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนาน

มีสัตว์บางชนิดที่สามารถอดอาหารไปได้นานกว่า 30 ปี โดยไม่กินอะไรเลยหรือแม้แต่ดื่มน้ำ สำหรับสัตว์ส่วนใหญ่ อาหารเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องกินก็ได้ โดยอาจจะอดไปมากกว่าหนึ่งวันหรือสองวันในขณะที่สัตว์อื่นๆต้องกินทุกวัน เนื่องจากระบบการเผาผลาญของพวกเขาสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องกินอาหาร

1.แมว – สามารถอดอาหารได้ 2 สัปดาห์

ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำและอาหารที่พวกเขากินในตอนแรก และสุขภาพโดยรวมแมวสามารถอยู่ได้นาน2 สัปดาห์โดยไม่มีอาหาร

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

2.อูฐ – สามารถอดอาหารได้ 2 เดือน

อูฐใช้ “โหนก” เพื่อเก็บเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมักใช้เป็นแหล่งอาหาร
เมื่ออาหารและน้ำหายาก

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

3.ฉลามขาว – สามารถอดอาหารได้ 3 เดือน

ฉลามขาวยักษ์สามารถกินอาหารได้ถึง 11 ตันต่อปี โดยปกติเมื่อฉลามขาวตัวใหญ่ขึ้น มันจะกินอาหารแค่ครั้งเดียวและอาจอดอาหารเป็นเวลาเกิน 3 เดือนโดยไม่ต้องกินอีกครั้ง

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

4.หมี – สามารถอดอาหารได้ 3 เดือน

หมีมักจะถูกเรียกว่าเป็นผู้จำศีลที่ยิ่งใหญ่ เพราะสามารถอดอาหารไปได้นานกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้องกิน ดื่ม ออกกำลังกาย ถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายปัสสาวะ

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

5. เพนกวินจักรพรรดิ – สามารถอดอาหารได้ 3 เดือน

เพนกวินจักรพรรดิตัวผู้ ถูกบังคับให้ทนต่อความหนาวเย็นในทวีปแอนตาร์คติคมานานกว่า 3 เดือนในขณะที่ปกป้องไข่ – และพวกมันจะไม่กินอะไรเลยในช่วงเวลานี้

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

6. วาฬหลังค่อม – สามารถอดอาหารได้ 6 เดือน

วาฬหลังค่อมใช้ชั้นไขมันที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและหนังของปลาวาฬ ในการเก็บไขมันส่วนเกินเมื่อพวกมันกินอาหารในช่วงฤดูร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้มันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอะไรเลยเป็นเวลา 6 เดือน

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

7.งูหลามบอล – สามารถอดอาหารได้ 6 เดือน

งูเหลือมมีอัตราการเผาผลาญที่ต่ำ พวกมันสามารถประหยัดพลังงานได้ดีพอที่จะให้พวกมันใช้ชีวิตไปได้เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน โดยไม่มีอาหาร พวกมันใช้พลังงานอนุรักษ์เพื่อความอยู่รอด

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

8.เต่ากาลาปากอส – สามารถอดอาหารได้ 1 ปี

เต่ากาลาปากอสมีพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่มากและมีการเผาผลาญอาหารช้า สิ่งนี้ช่วยให้พวกมันมีชีวิตรอดโดยปราศจากอาหารตลอดทั้งปี

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

9.แมลงป่อง – สามารถอดอาหารได้ 1 ปี

แมงป่องกินอาหารหนึ่งในสามของน้ำหนักตัวในมื้อเดียว อาหารเพียงอย่างเดียวนี้ช่วยให้พวกมันชะลอการเผาผลาญและจัดการสารอาหารทำให้สามารมีชีวิตได้นานถึง 1 ปีโดยไม่มีอาหารตกถึงท้องเลย

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

10.กบขุด – สามารถอดอาหารได้ 1 ปี

กบขุดสามารถพักตัวอยู่ในโคลนเป็นเวลา 1 ปีโดยไม่มีอาหาร พวกมันทำสิ่งนี้เพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อมีการขาดแคลนทรัพยากรอาหาร

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

11.จระเข้ – สามารถอดอาหารได้ 3 ปี

จระเข้รักษาพลังงานของมันโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆ มันจะคอยอยู่นิ่งๆตลอดเวลา จึงช่วยให้พวกมันอยู่ได้นานถึง 3 ปีโดยไม่ต้องกินอาหาร – หลังจากที่มันเพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่ดีก่อนหน้านั้นไปแล้ว

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

12.โอล์ม – สามารถอดอาหารได้ 10 ปี

เมื่ออาหารขาดแคลน โอล์มจะลดอัตราการเผาผลาญและกิจกรรมของพวกมันลง พวกมันยังสามารถดูดซับเนื้อเยื่อของตัวเองเพื่อช่วยให้พวกมันมีชีวิต และมีอายุได้ถึง 10 ปีโดยที่มันไม่ต้องกินอาหารเลย

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

13.ทาร์ดิเกรด หรือ หมีน้ำ
สามารถอดอาหารได้ 30 ปี

ทาร์ดิเกรด หรือ หมีน้ำ มันมีความสามารถในการพักตัวในสภาวะที่ไม่เหมาะสมโดยจะลดกิจกรรมต่างๆ ลงโดยที่ไม่ได้รับน้ำและอาหารเลยเป็นเวลาถึง 30 ปี (บางผลวิจัยบอกว่า 100 ปี) ระบบนี้เรียกว่า cryptobiosis หรือที่เรียกว่าเมแทบอลิซึม ของพวกมันจะลดลงเหลือ 0.01% จากอัตราปกติ และปริมาณน้ำก็ลดลงไป 1% ทำให้พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอาหารนานกว่า 30 ปี

สัตว์ 13 ชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้หากต้องอดอาหารอย่างยาวนานที่สุด
รูปภาพจาก : Bright Side

ข้อมูลและรูปภาพจาก : Bright Side