Saturday, 20 April 2024

สัตว์เลี้ยง – เทคนิคการป้อนยาให้สุนัขและแมวอย่างง่าย

การป้อนยาสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการป้อนยาสุนัข หรือ การเป็นป้อนยาแมว ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย หากเรารู้จักวิธีที่ดี ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ยาเม็ด ยาผง และ ยาน้ำ ซึ่งผู้เลี้ยงควรให้สัตว์กินโดยตรง ไม่ควรนำไปผสมกับอาหาร เวลาป้อนยา ต้องหนักแน่นแต่อ่อนโยน โดยเฉพาะกับน้องแมว เพราะแมวจะตื่นกลัวกว่าสุนัข และมักจะเกิดการขัดขืนมากกว่า ให้ผู้ช่วยสักคนมาช่วยจับคอทางด้านหลังเบาๆ ห่อตัวด้วยผ้าห่มให้น้องแมวโผล่แต่หัวออกมา

การป้อนยาเม็ด

การป้อนยาสัตว์เลี้ยง,การป้อนยาสุนัข,การป้อนยาหมา
การป้อนยาหมา

ใช้มือหนึ่งจับปากสุนัข หรือ แมว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่ที่มุมปากแต่ละข้าง บีบปากให้อ้าออก พยายามให้ริมฝีปากของสุนัขห่อฟันไว้ตลอด เพื่อไม่ให้น้องหมามากัดโดนนิ้วของเรา

จากนั้น ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชู้ของอีกมือหนึ่งหยิบยาเม็ดวางลงตรงบริเวณโคนลิ้นให้ลึกที่สุด สำหรับน้องแมว ต้องแน่ใจว่ายาอยู่หลังโคนลิ้นจริงๆ จากนั้นปิดปากและจับให้แน่น พร้อมกับลูบคอไปด้วย ถ้าเป็นแมวให้เป่าลมไปที่หน้าน้อง สัก 2-3 ครั้ง

การให้ยาเม็ดหมา,การป้อนยาเม็ดสุนัข
การป้อนยาหมา

การป้อนยาเม็ดให้สุนัข

จับปากโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ภายในปาก ใช้นิ้วหัวแม่มือดันปากขึ้นโดยให้ริมฝีปากพาดบนฟัน วางยาเม็ดลงบนลิ้นแล้วปิดปาก

ถ้าหากสัตว์เลี้ยงของเราไม่ยอมกลืนจริงๆ ค่อยใส่ยาลงในชิ้นเนื้อ แล้วป้อนให้กิน

การป้อนยาผง

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ให้ผสมในน้ำหรือนม ถ้าสัตว์ไม่ยอมกิน ให้ผสมในอาหารปกติ

การป้อนยาน้ำ

การป้อนยาแมว , การป้อนยาสัตว์เลี้ยง
การป้อนยาแมว

ค่อยๆดึงริมฝีปากล่าง บริเวณถักจากมุมปากมาเล็กน้อย แล้วห่อให้เป็นถุงเล็กๆ ใช้หลอดฉีดยาแบบหยอด ค่อยๆ หยดยาลงไปทีละหยด หลังจากหยดยาแต่ละครั้ง ให้ปิดปากและยกปากขึ้นเล็กน้อย รอจนกว่าสุนัขจะกลืนลงไป สำหรับแมว ให้ดึงริมฝีปากข้างหนึ่งให้อ้าออก แล้วใช้หลอดฉีดยาหยดยาลงไปทีละหยด

การป้อนยาให้แมว

ใช้หลอดฉีดยา ดูดยาขึ้น จ่อปลายหลอดเข้าไปทางด้านหนึ่งของปากบริเวณหลังเขี้ยวแล้วกดให้ยาไหลเข้าไปช้าๆ ขณะป้อนต้องจับให้เงยหน้าด้วย ยาจะได้ไม่ไหลออกมา

ถ้าสัตว์เลี้ยงไม่ยอมกลืน ให้ผสมยาลงในอาหารหรือน้ำดื่ม