Friday, 21 June 2024

18 คนดังที่เปลี่ยนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาอาจต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ประจำตัวซะแล้วตอนนี้ !

นักวิจัยบอกว่าผิวหนังของคนเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอย่างสมบูรณ์ทุกๆ 2 สัปดาห์แต่ถึงกระนั้นบางคนก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็มีคนอื่นๆกลับมองว่าเกิดความแตกต่างอย่างมาก ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนภาพในหนังสือเดินทางและใบขับขี่ซะแล้วสิ ตอนนี้ !

1. Justin Bieber

ภาพจาก brightside.me

2. Britney Spears

ภาพจาก brightside.me

3. Brendan Fraser

ภาพจาก brightside.me

4. Nicolas Cage

ภาพจาก brightside.me

5. Julia Roberts

ภาพจาก brightside.me

6. Macaulay Culkin

ภาพจาก brightside.me

7. Lindsay Lohan

ภาพจาก brightside.me

8. Amanda Bynes

ภาพจาก brightside.me

9. Linda Evangelista

ภาพจาก brightside.me

10. Millie Bobby Brown

ภาพจาก brightside.me

11. Jennifer Lawrence

ภาพจาก brightside.me

12. Miley Cyrus

ภาพจาก brightside.me

13. Paris Jackson

ภาพจาก brightside.me

14. Kelly Osborne

ภาพจาก brightside.me

15. Renée Zellweger

ภาพจาก brightside.me

16. Rose McGowan

ภาพจาก brightside.me

17. Melanie Griffith

ภาพจาก brightside.me

18. Kirstie Alley

ภาพจาก brightside.me

ข้อมูลจาก : brightside.me