Saturday, 20 July 2024

ทำนายทายใจ : แบบทดสอบจิตวิทยา ค้นหาตัวตน..แท้จริงแล้วเราเป็นคนแบบไหน?

10 May 2020
1736

การค้นหาความเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเปิดใจยอมรับ ฟังเสียงในใจของเรา ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น วันนี้แอดอยากจะมาแนะนำควิซนี้ เผื่อจะทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้น ลองไปทำกันเลย !

มาอ่านคำถามกัน !

1.เราคิดว่าตัวเอง เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร?

I : ชอบความสันโดษ เวลาทำอะไรจะคิดก่อนทำเสมอ หลายๆครั้งก็จะมีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

E : ชอบเข้าสังคม พบปะผู้คนหมู่มาก ชอบไปร่วมงานสังสรรค์ ทำก่อนคิด มีแรงบันดาลใจจากคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว

2.เมื่อมีข้อมูลมาให้คิดพิจารณา เราจะมีวิธีพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?

S : ดูรายละเอียดของข้อมูล โดยคิดถึงหลักความจริง

N : ดูภาพรวมและข้อสรุปทั้งหมด ดูความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

3.เราจะใช้อะไรในการตัดสินใจกับคำว่าปัญหา

T : ใช้เหตุและผล และหลักตรรกะวิทยา

F : ใช้ความรู้สึกและความชอบส่วนตัวที่ตัวเองพึงพอใจ

4.ปัจจุบันเรามีวิธีการดำเนินชีวิตแบบใด?

J : ชอบวางแผน ตั้งเป้าหมายกับสิ่งต่างๆ กำหนดระยะเวลาให้กับสิ่งนั้น

P : ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัว มีความยืดหยุ่น และไม่ยึดติดกับอะไรมากเกินไป

ตอบคำตอบแรกของความคิดของเรานะ !

.

.

.

.

.

.

.

มา ! ดูเฉลยกัน

แบบทดสอบจิตวิทยา

ISTJ : The Duty Fulfiller “ผู้สำเร็จ”

แสดงว่า คุณเป็นคนที่มีสมาธิสูง เป็นคนเงียบ รักครอบครัว มีความละเอียด จริงจัง และสามารถไว้ใจได้ คุณทำงานหนัก เจ้าระเบียบ แต่ก็มีความรับผิดชอบสูง และอาจจะถูกเอาเปรียบได้เพราะความซื่อสัตย์เกินไปของคุณ นอกจากนี้คุณเองยังไม่เก่งในเรื่องความรู้สึกของตัวเองด้วย !

แบบทดสอบจิตวิทยา

ISTP : The Machanic “ช่างเครื่อง”

แสดงว่า คุณเป็นพวกเงียบ ชอบผจญภัย เล่นกีฬา ชอบอะไรที่เสี่ยงๆ การได้เป็นของตัวเองเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ แก้ปัญหารอบตัวเก่ง มองโลกในแง่ดี โกรธง่ายหายเร็ว แต่คุณมักไม่รู้ตัวว่าทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดี!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ISFJ : The Nurturer “ผู้ดูแล”

แสดงว่า คุณเป็นพวกเงียบ ใจดี มีสติ มีความรับผิดชอบ คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเอง จำคนได้เก่ง แต่เป็นพวกที่จะเสียกำลังใจเมื่อถูกตำหนิหรือวิจารณ์ ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้เพียงคนเดียว!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ISFP : The Artist “ศิลปิน”

แสดงว่า คุณเป็นพวกเงียบ ใจดี จริงใจ มีความอ่อนไหว ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบอะไรที่เป็นระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ รักของสวยๆงามๆ เป็นคนเข้าใจยาก จะเปิดเผยตัวเองกับคนที่สนิทกันเท่านั้น และคุณยังเป็นพวกชอบใช้ชีวิตอย่างจริงจังซะด้วย !

แบบทดสอบจิตวิทยา

INFJ : The Protector “ผู้ป้องกัน”

แสดงว่า คุณเป็นพวกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัวเองสูง เก่งเรื่องคนและเรื่องสถานการณ์ มีความลึกซึ้ง ซับซ้อน ชอบความเป็นส่วนตัว เป็นคนเข้าใจยาก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบการโต้แย้ง!

แบบทดสอบจิตวิทยา

INFP : The Idealist “นักอุดมการณ์”

แสดงว่า คุณเป็นพวกเงียบ ซื่อสัตย์ ชอบวางอุดมการณ์ ชอบช่วยเหลือ มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่น ไม่ชอบการโต้แย้ง ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากๆ และยังมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย !

แบบทดสอบจิตวิทยา

INTJ : The Scientist “นักวิทยาศาสตร์”

แสดงว่า คุณเป็นคนฉลาด มีความมุ่งมั่น ไม่เหมือนใคร มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจ มองการณ์ไกล ชอบคิดอะไรคนเดียว ชอบอยู่คนเดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบการรับฟังรายละเอียดอื่นๆ

แบบทดสอบจิตวิทยา

INTP : The Thinker “นักคิด”

แสดงว่า คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล มีความสามารถสูง ไม่ชอบการถูกนำและไม่ชอบนำคนอื่นเช่นกัน ไม่ชอบระเบียบ เป็นคนที่ใช้เวลากับความคิดตัวเองเยอะ เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร มีอารมณ์ซับซ้อน ไม่อยู่นิ่ง เป็นคนอารมณ์แปรปรวน !

แบบทดสอบจิตวิทยา

ESTP : The Doer “ผู้กระทำ”

แสดงว่า คุณเป็นคนที่มีความเป็นมิตร ยืนหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่ชอบการอธิบาย ต้องการรู้แค่ผลลัพธ์ ใช้ชีวิตสนุกสนาน เป็นคนรักสนุก อาจทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว และเป็นพวกเบื่ออะไรง่าย!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ESTJ : The Guardian “ผู้พิทักษ์”

แสดงว่า คุณเป็นพวกมีระเบียบ ซื่อตรง ตรงไปตรงมา มั่นใจในตัวเอง ทำงานหนัก เป็นผู้นำที่ดี ชอบความปลอดภัยและความสงบสุข เป็นพวกบอกความรู้สึกและความห่วงใยไม่เก่ง!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ESFP : The Performer “ผู้แสดง”

แสดงว่า คุณเป็นพวกอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มองโลกในแง่ดี แต่ไม่ชอบทำงานประจำ เป็นคนคิดมากเวลาเครียด และยังเป็นพวกรักสวยรักงามด้วยนะ !

แบบทดสอบจิตวิทยา

ESFJ : The Caregiver “นักใส่ใจ”

แสดงว่า คุณเป็นพวกมีน้ำใจ มีสติ มีความรับผิดชอบ เก่งในเรื่องคน เรื่องของความเข้าอกเข้าใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี บริการคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ เป็นพวกรักความสงบและไว้ใจได้ มีความกระตือรือร้น อ่อนไหว ต้องการความเห็นด้วยจากคนอื่น!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ENFP : The Inspirer “ผู้มีแรงบันดาลใจ”

แสดงว่า คุณเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ต้อนรับไอเดียใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำให้คนอื่นชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้คนอื่นได้ด้วย มีความร่าเริงและชอบการเป็นอิสระ!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ENFJ : The Giver “ผู้ให้”

แสดงว่า คุณเป็นพวกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่นเสมอ ไม่ชอบการต้องอยู่คนเดียว มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่ชอบพร้อมกันได้ทีละหลายๆอย่าง มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นคนเจ้าระเบียบ!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ENTP : The Visionary “ผู้มีวิสัยทัศน์”

แสดงว่า คุณเป็นพวกมีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด แก้ปัญหาได้เก่ง ชอบเสนอไอเดียใหม่ๆ ไม่ชอบอะไรเพียงขำๆ ชอบคุย เป็นพวกหัวไว ไม่สนใจเรื่องของความรู้สึก เคร่งครัดกับคนรอบข้างมากเกินไปในบางครั้งบางที!

แบบทดสอบจิตวิทยา

ENTJ : The Executive “ผู้บริหาร”

แสดงว่า คุณเป็นพวกมีความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เกิด พูดต่อหน้าคนเก่ง เป็นคนฉลาด เห็นความสำคัญในความรู้ เป็นคนมีความสามารถ แก้ปัญหาได้เก่ง เข้าใจถึงปัญหาที่มีความซับซ้อน มีความเจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอดทน แต่มีความเด็ดขาด และน่าเกรงขาม บางครั้งก็แอบน่ากลัวนะ !

เป็นอย่างไรกันบ้าง ? กว่าจะพิมพ์มาจนถึงตรงนี้ แอดเมื่อยมือมากมาย ใครได้เป็นคนแบบไหน มาแชร์คำตอบกันด้วยน๊าา ^^