Wednesday, 4 October 2023

9 คำคม-สุภาษิตสอนใจ ให้งดงาม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

9 คำคม-สุภาษิตสอนใจนักคิดนักพูดให้มีวาจาคมคาย มีทั้งคำคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แอดจดเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอน ม.1 เชียว เป็นคำคมของ อ.พฤกษะศรี ใครมีคำคมดีๆ นำมาแชร์กันได้น๊า

คำคม